Maandag 12 november Algemene Leden Vergadering

Maandagavond 12 november organiseert de Blauwe Brigade een Algemene Leden Vergadering in de Hometown Lounge. Deze ALV is een mooie gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over onze vereniging. Daarnaast is het ook een uitgerekend moment om je aan te melden als vrijwilliger bij de Blauwe Brigade. Wij zoeken namelijk nog mensen om met ons mee te denken en te helpen èn een nieuwe penningmeester.

  • Deuren open: 18:30
  • Aanvang 18.45 tot 19.30

Wij zoeken nog mensen voor:

  • Het Penningmeesterschap
  • De Kascommissie
  • Blauwe Brigade Klankbordgroep

Het klankbordgroep hebben wij in het leven geroepen om leden de kans te geven om mee te denken met het bestuur over nieuwe ideeën of op- of aanmerkingen te kunnen geven over het huidige beleid van de Blauwe Brigade. Mocht je geinteresseerd zijn in één van het bovenstaande dan kan je je tijdens de ALV hiervoor aanmelden. Mocht je verhinderd zijn kun je ons uiteraard ook een mailtje sturen, dat kan naar blauwebrigade@eredivisiebasketballleiden.nl.

Mocht je een agendapunt willen aandragen voor de ALV, dan kan dit ook via blauwebrigade@eredivisiebasketballleiden.nl.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *