Reglement busreizen

Busreglement

 • Deelnemers aan door De Blauwe Brigade georganiseerde busreizen naar uitwedstrijden worden geacht zich respectvol te gedragen richting medesupporters, buspersoneel en staf van De Blauwe Brigade.
 • Deelnemers zich onbetamelijk gedragen (zulks ter beoordeling van de staf van De Blauwe Brigade) en voor hinder of gevaar (kunnen) zorgen, worden geweerd of zelfs uit de bus worden gezet.
 • De Blauwe Brigade is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de rit. Gevonden voorwerpen, anders dan bederfelijke waar, zullen een maand worden bewaard alvorens deze worden vernietigd.
 • Deelnemers jonger dan 14 jaar mogen alleen mee onder begeleiding van een volwassene.
 • Door zich op te geven verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het busreglement van De Blauwe Brigade. De deelnemer die zich niet aan het reglement houdt, kan worden uitgesloten van toekomstige busreizen en andere activiteiten georganiseerd door de Blauwe Brigade en/of ZZ Leiden Basketball. Het bestuur van de Blauwe Brigade, ZZ Leiden Basketball en de touroperator hebben het recht tegen overtreders aanvullende maatregelen te nemen.
 • De aanwijzingen van de organisatie en/of de buschauffeur dienen strikt te worden opgevolgd. In de bezoekende sporthal dienen aanwijzingen van het personeel opgevolgd te worden.
 • In de bus dient al het afval in afvalzakjes gedeponeerd te worden. Het is niet toegestaan om voorwerpen uit de bus te gooien of de bus op enigerlei wijze te verontreinigen. De kosten van schoonmaak worden verhaald op de deelnemer die de rotzooi heeft veroorzaakt.
 • Tijdens de rit dient iedereen (met een zitplaats) te blijven zitten, het is niet toegestaan in de bus rond te gaan lopen of te dansen. Het is niet toegestaan om te gaan staan op stoelen of om te gaan zitten op armleuningen. Het is niet toegestaan aan het bagagerek, aan deuren of aan andere dingen van de bus te gaan hangen. De bus blijft in de staat zoals hij is. Schade wordt verhaald op de persoon die de schade heeft veroorzaakt.
 • Roken, drugsgebruik en andere verdovende middelen in de bus zijn streng verboden. Wapens en vuurwerk in de bus zijn streng verboden. De buschauffeur heeft het recht te fouilleren hierop.
 • Het is verboden nooddeuren en noodluiken in de bus te openen of de noodhamer te hanteren, anders dan in het geval van een noodsituatie.
 • De verkoop van dranken in de bus verloopt via De Blauwe Brigade. Op de heenreis is het meenemen en nuttigen van alcoholische dranken niet toegestaan Op de terugreis is het nuttigen van alcoholische dranken (met mate) toegestaan. Het nuttigen van (frituur)snacks is niet toegestaan.
 • De Blauwe Brigade is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van het  (wan)gedrag van de deelnemers. Eventuele schadeclaims dienen rechtstreeks te worden verhaald op de veroorzaker(s) van de schade.
 • Iedereen wordt geacht 15 minuten voor vertrek van de bus aanwezig te zijn. De bus vertrekt een half uur na het eindsignaal van de wedstrijd. De bus vertrekt stipt op tijd en wacht niet! Zorg dus dat je op zowel heen- als terugreis op tijd bij de bus bent. Mocht je de bus niet gaan halen, probeer dan tijdig de buschauffeur of iemand van de organisatie te waarschuwen, mogelijk kan deze nog een oplossing vinden.
 • Indien mensen niet mee terugreizen dient dit minimaal 15 minuten voor de vertrektijd van de terugreis aangegeven te zijn. Personen die door te laat arriveren hun bus missen, zullen geen restitutie van hun reisgeld ontvangen.
 • Het bestuur kan tot 1 dag van tevoren besluiten om de busreis te annuleren. Deelnemers ontvangen dan hun reeds betaalde geld retour. Informatie hierover is te verkrijgen via de website en de Facebook-pagina van De Blauwe Brigade. Bij reizen met meerdere bussen is het niet toegestaan van bus te wisselen.